+7-925-253-37-42
certtestkg@gmail.com

Сертификаттоо органы


"Сертификаттоо жана тестирлөө борбору" ЖЧКнын сапат жаатындагы сертификациялоо органынын негизги милдети - аккредиттөөнүн бекитилген чөйрөсүнө ылайык продукциянын шайкештигин тастыктоо боюнча иштин жогорку деңгээлин камсыз кылуу менен ОСнын компетенттүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн таануу.

Бекитилген аккредитация чөйрөсүнө ылайык, "Сертификаттоо жана Сыноо Борбору" ЖЧКсы сертификаттоо боюнча органы продукциянын төмөнкү техникалык регламенттердин талаптарына шайкештигин тастыктоо боюнча иштерди жүргүзөт:

 • ТР ТС 004/2011 "Төмөн чыңалуудагы шаймандардын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 005/2011 "Таңгактын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 007/2011 "Балдарга жана өспүрүмдөргө арналган өнүмдөрдүн коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 008/2011 "Балдарга жана өспүрүмдөргө арналган өнүмдөрдүн коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 009/2011 "Парфюмериялык жана косметикалык каражаттардын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 010/2011 "Машиналардын жана жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 011/2011 "Лифттердин коопсуздугу"
 • ТР ТС 015/2011 "Дан коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 016/2011 "Газ күйүүчү май менен иштеген шаймандардын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 017/2011 "Жеңил өнөр жай продукцияларынын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 018/2011 "Дөңгөлөктүү унаалардын коопсуздугу үчүн"
 • ТР ТС 019/2011 "Жеке коргонуу каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 020/2011 "Техникалык шаймандардын электромагниттик шайкештиги"
 • ТР ТС 021/2011 "Тамак-аш коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 022/2011"Тамак-аш азыктарынын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 023/2011 "Мөмө-жемиш ширесинен жасалган азыктарга техникалык регламенттер"
 • ТР ТС 024 /2011 "Май жана мунай заттарына техникалык регламенттер"
 • ТР ТС 025/2012 "Эмерек буюмдарынын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 029/2011 "Тамак-аш кошулмаларынын, даамдардын жана технологиялык жардамдардын коопсуздук талаптары"
 • ТР ТС 031/2012 "Айыл чарба жана токой чарба тракторлорунун жана аларга чиркегичтердин коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 032/2013 "Ашыкча басым астында иштеген шаймандардын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 033/2013 "Сүт жана сүт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ТС 034/2011 "Эт жана эт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө"
 • ТР ЕАЭС 037/2016 "Электр жана радиоэлектроника өнүмдөрүндө зыяндуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө"
 • ТР ЕАЭС 040/2016 "Балыктын жана балык азыктарынын коопсуздугу жөнүндө".

Сертификаттоо боюнча органдын курамы "Сертификаттоо жана Сыноо Борбору" ЖЧК:

 • OС жетекчиси – Аксупова Айсулу Мырзабековна;
 • сапат боюнча менеджер;
 • сертификациялоо боюнча эксперттер;
 • катчы;
 • архивист.

Сертификаттоо тестирлөөсүн өткөрүү максатында "Сертификаттоо жана Сыноо Борбору" ЖЧКсы сертификаттоо боюнча орган менен кызматташат:

 • "LIGHT GROUP" сыноо лабораториясы "CERTIFICATION GROUP" Жоопкерчилиги чектелген коому "Трансконсалтинг" (RA.RU.21SCH01)
 • "HARD GROUP" сыноо лабораториясы "CERTIFICATION GROUP" Жоопкерчилиги чектелген коому "Трансконсалтинг" (RA.RU.21SCH01)
 • Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо, оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө министрлигинин Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин сыноо лабораториясы (KG 417 / KTsA.IL.050)
 • "KAZAUTOCERT" Жоопкерчилиги чектелген шериктештиги сыноо лабораториясы
 • "Shintest" Автономдук Коммерциялык эмес Уюмунун сыноо лабораториясы (RA.RU.21RI08)

Шайкештикти тастыктоо боюнча иштерди аткарууда колдонулган документтердин тизмеси жана ушул иштерге талаптарды аныктоо

 • "Кыргыз Республикасында техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 01.12.2005-жылдагы No 67 Мыйзамы.
 • Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 9-июлундагы No 118 Мыйзамы "Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө" "
 • Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын ЕЭК Коллегиясынын 2017-жылдын 26-сентябрындагы No127 чечими менен бекитилген "Берилген шайкештик сертификаттарынын жана катталган шайкештик декларацияларынын бирдиктүү реестрин түзүү жана жүргүзүү тартиби жөнүндө" чечими.
 • ЕЭК Коллегиясынын "Бажы бирлигинин техникалык регламенттерине шайкештик сертификатынын жана шайкештик декларациясынын бирдиктүү формалары жана аларды каттоонун эрежелери жөнүндө" No 293 чечими. (ЕАЭК Коллегиясынын 2016-жылдын 15-ноябрындагы No 154 чечиминин редакциясына ылайык)
 • Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС, утвержденное Решением комиссии ЕАЭС от 7 апреля 2011 г. № 621
 • ЕЭК Кеңешинин 18.04.2018-жылдагы N 44 "Шайкештикти баалоонун стандарттык схемалары жөнүндө" чечими
 • Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2018-жылдын 20-мартындагы No 41 "Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкеш келүү жөнүндө декларацияларды каттоонун, токтото туруунун, узартуунун жана токтотуунун тартиби жөнүндө" чечими.
 • ЕАЭБ Комиссиясынын 2010-жылдын 18-июнундагы No 319 чечими менен бекитилген берилген шайкештик сертификаттарынын жана катталган шайкештик декларацияларынын бирдиктүү реестрин түзүү жана жүргүзүү жөнүндө жобо.
 • Бажы бирлигинин мүчө мамлекеттеринин рыногунда товарлардын жүгүртүлүшүнүн жалпы белгиси жөнүндө жобо ", Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2011-жылдын 15-июлундагы No 711 чечими менен бекитилген
 • ГОСТ ISO / IEC 17025 "Сыноо жана калибрлөө лабораторияларынын компетенттүүлүгүнө жалпы талаптар"
 • ГОСТ ISO / IEC 17065-2013 “Шайкештикти баалоо. Продукцияларды, процесстерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сертификаттоо боюнча органдарга карата талаптар "
 • ГОСТ 32809-2014 Шайкештикти баалоо. Өнүмдөрдүн ЕАЭБдин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештигин баалоо (тастыктоо) максатында продукциянын түрүн изилдөө
 • ГОСТ 33981-2016 Шайкештикти баалоо. Продукцияны изилдөө долбоору
 • ГОСТ ISO / IEC 17025-2019 тесттин компетенттүүлүгүнө жалпы талаптар калибрлөө лабораториялары.
 • GOST R ISO 9001: 2015 Сапатты башкаруу тутумдары. Талаптар
 • ГОСТ ISO / IEC 17000-2012 Шайкештикти баалоо. Лексика жана жалпы принциптер.
 • ГОСТ 31814-2012 “Шайкештикти баалоо. Шайкештигин тастыктоодо продукцияны сыноо үчүн үлгүлөрдү алуу боюнча жалпы эрежелер ”;
 • ГОСТ 31815-2012 “Шайкештикти баалоо. Сертификаттоо жол-жоболорунда инспектордук контролду жүргүзүү тартиби ”;
 • ГОСТ 31892-2012 “Бажы бирлигинин шайкештигин баалоо (ырастоо) тутуму. Негизги жоболор ";
 • Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишим, 29.05.2014-ж.